Investiční příležitosti
v Moravskoslezském kraji

investujte v kraji s kvalitní infrastrukturou a potenciálem k dalšímu rozvoji

POČET OBYVATEL 1 219 597 HDP KRAJE (Kč) 392 198 mil. ROZLOHA (km2) 5 427
EKONOMICKÉ SUBJEKTY DLE PODÍLU ODVĚTVÍ
  • Zemědělství
  • Průmysl
  • Stavebnictví
  • Služby

Počet obyvatel Moravskoslezský kraj je s počtem 1 219 597 obyvatel třetím nejlidnatějším krajem České republiky. Se svými 300 obcemi však patří k regionům s nejmenším počtem sídel, čemuž odpovídá i hustota osídlení 226 obyvatel na km2.

HDP kraje Hrubý domácí produkt Moravskoslezského kraje dosahuje 392 198 mil. Kč a řadí se tak na 4 místo mezi kraji v rámci ČR. Průmyslová výroba již není zaměřená výhradně do sfér těžkého průmyslu. Kraj se dnes orientuje jak na špičkové technologie a hi-tech produkty, tak i na tradiční řemeslné obory. Zdejší firmy se výrazně prosazují v oblasti informačních technologií, elektronice, elektrotechnice a automobilovém průmyslu.

Rozloha Moravskoslezský kraj tvoří 300 obcí, z toho je 42 měst. Svou rozlohou 5 427 km2 zaujímá 6,9 % území celé České republiky a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. Více než polovinu území kraje zaujímá zemědělská půda, na dalších více než 35 % se rozprostírají lesní pozemky. Vedle přírodního bohatství se v kraji vyskytují bohaté zásoby nerostných surovin.

Co říkají stávající investoři

Kopřivnice byla vybrána z několika důvodů. Na prvním místě snadná dostupnost pro pracovníky všech úrovní se zkušenostmi z elektronického a automotive průmyslu. Dále pak blízkost Technické univerzity v Ostravě pro přísun mladých inženýrských talentů do budoucna, dobrá dopravní dostupnost ať již pozemní tak i letecké dopravy. A v neposlední řadě dobrá spolupráce s místními zakladateli Průmyslového parku.

Bang & Olufsen

Mezi faktory, které byly klíčové při rozhodování o investování v Moravskoslezském kraji, patří jeho dlouholetá průmyslová tradice a vysoce kvalifikovaná pracovní síla – včetně manuálních profesí.

Brembo

V současné době patří Brose mezi TOP 40 dodavatelů automobilového průmyslu na světě, dodává více než 80 výrobcům automobilů a 30 subdodavatelům. K předním zákazníkům patří Audi, BMW, Continental, Daimler, Faurecia, Fiat, Ford, Hyundai, Johnson Controls, Mercedes-Benz, Lexus, Volvo, aj. V každém třetím autě vyrobeném na celém světě najdete alespoň jeden díl vyrobený v závodech Brose.

BROSE

Pro působnost v Mošnově se společnost CROMODORA WHEELS s.r.o.  rozhodla z několika důvodů. Jedním z nich byla skutečnost, že Moravskoslezský kraj je po Praze nejlidnatějším regionem v České republice a i díky vysokoškolsky vzdělanému obyvatelstvu nabízí velký počet potenciálních zaměstnanců. Dalším důvodem rozhodnutí pro Mošnov byla přítomnost dodavatelské zájkladny pro automotive a příznivá logistická poloha závodu včetně napojení na dálniční a železniční síť.

Cromodora Wheels

Z hlediska naší firmy jsou investice v MSK více než výhodné vzhledem k mnoha faktorům. Nejdůležitějšími z nich jsou kvalitní infrastruktura kraje, jeho strategická pozice vůči sousedním zemím, velký potenciál pracovní síly, včetně kvalifikovaných zaměstnanců, možnost tvorby nových pracovních míst, které jsou zejména v tomto kraji velmi žádoucí a v neposlední řade kvalitní zázemí několika univerzit

Firma Geis CZ s.r.o.

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., se sídlem v průmyslové zóně v Nošovicích, je historicky největší zahraniční investicí v České republice.

Hyundai Motor Manufacturing Czech

Mölnlycke Health Care je předním výrobcem produktů pro ošetřování ran, chirurgických prostředků pro jednorázové použití a poskytovatel služeb pro zdravotní sektor. Pomáháme pacientům zmírnit bolesti a zdravotnickým pracovníkům umožňujeme poskytovat lepší péči většímu počtu pacientů. Umístění závodu ve městě Karviná před téměř 15 lety byl strategický krok, který se vyplatil. Dobře připravená průmyslová zóna strategicky umístěna blízko našim klíčovým trhům v kombinaci s kvalifikovanou pracovní silou byla dobrá volba.

Mölnlycke Health Care

Při výběru Ostravy jsme vzali v potaz demografické, ekonomické, technologické a logistické faktory. Dalšími klíčovými oblastmi, které ovlivnily naše rozhodnutí, byl trh práce, struktura vysokého školství v kraji a systém investičních pobídek.

Tieto

Vybraná města

Frýdek- Místek

rozloha: 51,6 km2 počet obyvatel: 58 304 Frýdek- Místek Frýdek- Místek leží na středním toku řeky Ostravice. Původně Frýdek-Místek tvořil moravský Místek a slezský Frýdek. Ke spojení obou měst došlo v roce 1943 a od roku 1955 je používán dnešní název Frýdek-Místek. Město Frýdek-Místek je vyhledáváno nejen pro svou bohatou historii, ale také pro své sportovní zázemí.

Havířov

rozloha: 32 km2 počet obyvatel: 77 449 Havířov Město vzniklo na okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v podhůří Beskyd. Hlavním důvodem pro založení tohoto města bylo zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí na Ostravsku v období po 2 sv. válce. Jádro města, které je ve stylu socialistického realismu bylo v roce 1992 vyhlášeno chráněnou památkovou zónou.

Karviná

rozloha: 57,5 km2 počet obyvatel: 57 005 Karviná Město Karviná leží přibližně 18 km od Ostravy na severním okraji předhůří Beskyd. Severní část města tvoří hranici s Polskou republikou. Město má bohatou historii předurčenou jeho strategicky výhodnou polohou na obchodní cestě z Uher do Pobaltí, která z něho učinila obchodní, hospodářské a kulturní centrum oblasti. Přestože se jedná o hornické město, nalezneme zde velké množství historických staveb, historické centrum města bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Opava

rozloha: 90,6 km2 počet obyvatel: 58 054 Opava Z historického hlediska je Opava jedním z nejvýznamnějších měst Moravskoslezského kraje. Byla a je považována za metropoli Slezska. Od roku 1850 až do roku 1948, poté opět od roku 1990 je statutárním městem. Město leží v Opavské pahorkatině na řece Opavě. Většina území města Opavy leží ve Slezsku.

Ostrava

rozloha: 214 km2 počet obyvatel: 305 998 Ostrava Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá, která jí dala jméno a dodnes jí dělí na dvě základní části Moravskou a Slezskou Ostravu. V současné době je Ostrava metropolí Moravskoslezského kraje a třetí největší město České republiky a to jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Město má výhodnou strategickou polohu, nachází se 10 kilometrů od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů od hranice se Slovenskem. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina.

Zajímají Vás jakékoli bližší informace?
Neváhejte nás kontaktovat.

Rádi Vám zodpovíme
jakékoli dotazy: