Skupina GEIS je německá firma se silným zázemím a mnohaletými zkušenostmi, která se zabývá komplexními logistickými službami v oblasti vnitrostátní, mezinárodní, letecké a námořní přepravy, včetně logistických koncepcí skladování, které flexibilně přizpůsobuje konkrétním potřebám klientů.

Firma GEIS velice oceňuje možnost operovat a sídlit právě v MSK. Z hlediska naší firmy jsou investice v MSK více než výhodné vzhledem k mnoha faktorům. Nejdůležitějšími z nich jsou kvalitní infrastruktura kraje, jeho strategická pozice vůči sousedním zemím, velký potenciál pracovní síly, včetně kvalifikovaných kádrů, možnost tvorby nových pracovních míst, které jsou zejména v tomto kraji velmi žádoucí a v neposlední řadě kvalitní zázemí několika univerzit.

Kvalita podnikatelského prostředí v kraji má zcela jistě možnosti pro další zlepšování se, a vzhledem k tomuto, v mnoha ohledech specifickému regionu, zde vidíme široké uplatnění pro mnoho potencionálních investorů díky již zmíněné výborné strategické pozici či např. velké poptávce po pracovních místech.

Kvalita života v MSK se, oproti předchozím obdobím, v mnoha ohledech výrazně zlepšila. Je zde patrná snaha o zlepšování životního prostředí (filtry, omezení těžby, ekologická osvěta...) i otevřenost vůči novým investicím a širokému spektru nových projektů.

Firma GEIS vidí investice v MSK i do budoucna jako velmi perspektivní jak pro své vlastní aktivity, tak pro aktivity dalších investorů.